<previous       next>

<back

 

Vessel no 5

2018


Red stoneware, glazed with several layers of glazes, H 26 x W 27 cm.

Photo: Peter Carlsson.

Private Collection.

 

 

Serien Vessel är en större serie med 25 numrerade verk.

This serie of Vessels is a larger one with 25 numbered objects.

 


Långsamt snurrar den blivande cylindern på drejskivan. Gunilla Maria ringlar leran försiktigt och tunt och modellerar sedan med fingrarna, stryker omsorgsfullt ytan tills den är slät. Så byggs kärlen bit för bit. Det kan ta ett par veckor för en enda att bli klar.
Väggarna är tunna, avslutningen skör, den vita glasyren liknar mer ljus än färg. Kärlen är KÄRL ett slags grundläggande princip för detta föremål.
Men deras lätthet är lika stor som tätheten. Den förtätning, nämligen, som uppstår mellan tomt och fast. Materia och luft.

(ur katalogen KÄRL, 2016, av Thomas Millroth, konsthistoriker och författare)

 

The cylinder-to-be revolves slowly on the potter’s wheel. Gunilla Maria coils the clay carefully and thinly and then shapes it with her fingers, stroking the surface carefully until it is smooth. This is how the vessels are gradually built up. It can take a couple of weeks to finish a single one.
The walls are thin, the top edge is delicate, the white glaze resembles light more than it does colour.
The vessels are VESSEL – a kind of fundamental principle for this object. But their lightness is as great as their density.
That consolidation that arises between empty and fixed. Matter and air.

(from the catalogue VESSELS. 2016, by Thomas Millroth, arthistorian, writer and critic.

Translated by Fenela Childs

 

 

You are welcome to read the whole catalogue here:

 

 

 

Or you can have look at my new movie there I explain how I build my vessels by hand and why:

 

See my film follow the link: KÄRL - VESSELS