<previous       next>

<back

Gunilla Maria Åkesson

Röd Red 2005

 

Lowfired stoneware, 20 x 15 x 12 cm. Photo: Vidar Helle. Private collection

 

Objekt

Objektet formar till dels sig själv fram till en viss punkt, fram till denna punkt är det tyst, det innehåller inga ord eller förklaringar, det ger bara gensvar i kraft av sin egen form. Det är här kommunikationen uppstår mellan mig och verket. Objektet ger mig en form, ett uttryck som väcker min nyfikenhet vilket jag medvetet – intuitivt vill arbeta vidare med, där jag förstorar eller förminskar delar i förhåll till proportioner innanför formen. Objekten ska kunna skapa flera upplevelser från verk till verk, en spännande, oroväckande, äcklig, vacker, ful, fräck, sensuell eller glad upplevelse osv. 
Mitt val av glasyrer, den blanka feta glasyren eller den klara färgstarka, är också med på att förstärka den eventuella upplevelsen av objektet. 
Objektet kommer till slut fram som ett levande individuellt organiskt väsen som förändrar sig konstant allt efter hur och från vilken vinkel man ser det. Detta gör att mina arbeten klarar att skapa många olika associationer för olika människor.