Texter och Film / Articles and Films

Katalogen: In i Stillheten / Into the Silence
Kärl/ Vessels 2013-2021.
Producerad 2022

Texterna är skrivna av Anne Britt Ylvisåker, förste konservator vid KODE Museerna i Bergen, Norge och Carolina Söderholm, konstvetare och kulturredaktör i Sydsvenskan.

The texts are writen by Anne Britt Ylvisåker, Senior Curater at KODE Museums, Bergen, Norway and Carolina Söderholm, art historian and art critic in Sydsvenskan among others.

All photos by: Peter Carlsson

AB Ylvisåker: Pdf >Norwegian
AB Ylvisåker: Pdf >English

CS: Pdf >Swedish
CS: Pdf >English


Anne Britt Ylvisåker - PRESENT 2020. Utställningen PRESENT 2020 är den 4 och sista utställningen som Harald Solberg ägnade helt åt keramik i Bomuldsfabriken Kunsthall, Arendal, Norge.
Utställare är 5 välkända keramiker;
Nina Malterud (N), Sidsel Hanum (N), John Skognes (N), Yasuda Takeshi (GB) och jag Gunilla Maria Åkesson (S).

Här är en katalogtext från utställningen skriven av Förste konservator Anne Britt Ylvisåker vid KODE Kunstmuseene i Bergen, Norge.

Pdf (Norwegian) >

My Movie:

KÄRL - VESSELS, 2016

Det här är en film om hur jag bygger mina Kärl och min kreativa processen i skapandet. Följ linken nedanför:

Here you find a movie about my work. How I build my vessels by hand and why I do it in that way. Please follow the link below.

Kärl - Vessels
2016©Gunilla Maria Åkesson

My Movie:

White Cylinders - in porcelaine, 2013

Den här filmen visar hur jag bygger mina vita cylindrar i porslin och vad det är jag vill uppnå med att bygga dem just förhand

This film is about how I build my White cylinders in porcelaine by hand and what my purpose is to do it in that way.

White Cyilnders - in porcelaine
2013©Gunilla Maria Åkesson

Carolina Söderholm, konsthistoriker.

Artikeln "Full av tomhet" var publiserad i februari 2019 i Form Magazine, Svenska forms tidskrift för arkitektur och Design.

 

Carolina Söderholm, arthistorian and artcritic. This article was published in february 2019 in the swedish magazine for architechture and design, only in swedish.

Pdf (Swedish)> Full av tomhet
Pdf (English)> Beauty in the void

 

Krönika av Carolina Södeholm: Rått, rinningt, kaxigt, kitschigt - design som är så mycket mer än minimalsim
Carolina Söderholm om skånska konsthantverkare som vitaliserar den svenska formen.

Sydsvenskan 20180528.

Article in swedish by Carolina Söderholm, Sydsvenskan.

Thomas Millroth, Konsthistoriker och författare.
Katalog om mina cylinderformade KÄRL,
2013 -16.

Thomas Millroth, Arthistorian, writer and critic.
Catalogue about my cylindershaped VESSELS, 2013-16.

Translated into english by Fenela Childs.

Pdf (Swedish and English 1,1 mb)New Ceramics

Grete Huus, Konsthantverkare och Kurator, skriver om mina arbeten i serien ”Rörelser” från 2006.

Grete Huus, Craftsmen and curator, writes about my work in the series "Movement" of 2006.

Grete Huus, Handwerker und Kurator, schreibt über meine Arbeit in der Reihe "Bewegung" von 2006.

Pdf (Norwegian)>
Pdf (English, 4 mb)>
Pdf (German, 11 mb)>

KONSTHANDVERK

Bo Borg, Frilansjournalist och Kulturskribent

Skriver från min separatutställning på Rörstrands Museum i Lidköping 2008.

Pdf (Swedish)>

KONSTHANDVERK

Bo Borg, Frilansjournalist och Kulturskribent

En beskrivelse av projektet ”Clay Without Borders” i Lagos, Nigeria 2007. Medverkande var: Från Norge: Tulla Eliasson, Sidsel Hanum, Anne Line Sund och Gunilla Maria Åkesson. Från Sverige: Inger Södergren, Åsa Jacobson, Margon Lindberg, Elisabeth Svensson och Bo Borg samt ett 30 tal medlemmar från CPAN, The Craft Potters Association of Nigeria.

Pdf (Swedish, 13 mb)>
Pdf (Norwegian, 4 mb)>

Ulla Munk Joergensen, frilansskribent, Danmark

En beskrivelse av mina arbeten från serien ”Objekt” 2005.

A description of my work from the series ”Objects” 2005.

Pdf (Danish)>
Pdf (English)>

Keramik Magazin

Ulla Munk Joergensen, frilans skribent, Danmark

A Journey of Healing - the Works of Gunilla Maria Åkesson, written by Ulla Munck Joergensen. Published in Keramik Magazine, january 2004.

A Journey of Healing - die Werke von Gunilla Maria Åkesson, von Ulla Munck Joergensen geschrieben. Veröffentlicht in Keramik Magazin, Januar 2004.

Pdf (English)>
Pdf (German, 7 mb)>
Pdf (German)>

Norwegian Contemporary Ceramics

Øystein Laundal,Konsthistoriker, journalist och koordinator för Riksutstillinger, Norge

Artikeln skrevs till den Norska samlingsutställningen vid Millennium Symposium i Amsterdam 1999 och beskriver en del av mitt arbete under den tiden.

Art historian, journalist and Coordinator for National Touring Exhibitions of Norway. An article written for the Norwegian group exhibition at the Millennium Symposium in Amsterdam 1999. About my work during that time.

Pdf (Norwegian)>
Pdf (English)>

Neue Keramik

Mentalt och Materiellt, Keramiker och Professor Nina Malterud skriver om en serie av mina arbeten producerade mellan 1999 – 2001.

Mental and Material, Ceramist and professor Nina Malterud writes about a series of my work produced between 1999 – 2001.

Geist und Matter, Keramischer und professor Nina Malterud schreibt über eine Reihe von meinen Arbeiten produziert 1999 – 2001.

Pdf (Norwegian)>
Pdf (English)>
Pdf (German)>

 

.